FAQs Complain Problems

२०७८।०७९

समिति-उपसमितिहरूको निर्यणहरू

दस्तावेज: 

यस खत्याड गाउँपालिकाकाे आ.व‍. २०७८।०७९ को वित्तिय शुसासन जोखिम मुल्यांकनको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

कार्यपालिकाकाे बैठकमा उपस्थित भइ दिने वारे ।

दस्तावेज: